logo
Təbiətlə Tarixin Möhtəşəm Uyğunluğu, Efeler diyarı Aydın

Təbiətlə Tarixin Möhtəşəm Uyğunluğu, Efeler diyarı Aydın

Təbiətlə Tarixin Möhtəşəm Uyğunluğu, Efeler diyarı Aydın Təbiətlə Tarixin Möhtəşəm Uyğunluğu, Efeler diyarı Aydın

Aydında başınızı hara çevirsəniz, keçmişdən bir salam alacaqsınız və o cəlbedici mənzərələrə girdiyiniz zaman şəhərin təbiətinə, mədəni fakturasına heyran olacaqsınız. Aydın, yamaclarında Efes dastanlarının danışıldığı bu bənzərsiz qarışığa qatılmaq üçün səyahət etsəniz!

"Tanrının səması altında ən gözəl yer" (Herodot)

Münasib iqlim şəraiti və münbit torpaqları ilə "Sivilizasiyalar Vadisi" adlandırılan Böyük Menderes hövzəsi tarixin hər dövründə intensiv mədəni inkişafa şahidlik etmişdir. Bu mədəni prosesdə Aydının mühüm yeri var. Şəhərdə əldə edilən keramika tapıntılarına görə, yaşayış yerinin tarixi e.ə. 4500 il əvvələ gedib çıxır. Aydının ilk tarixi məlumatlarına Het mənbələrində rast gəlindiyi izah edilir.

Memarlar və həkimlər şəhəri, yer üzündə ilk musiqi notlarından biri olan "Seikilosun ağısı" şəhəri Tralleis Aydının qədim yaşayış məskənidir. Bölgədə Tralleis, Afrodisias, Miletos, Alinda, Alabanda, Nysa, Magnesia, Amyzon, Panionion, Neopolis, Mastaura, Antiokya, Gerga, Akharaka, Harpasa, Piginda, Orthosia, Phygela kimi mühüm antik şəhərlər yaradılmışdır.

Aydın müasir şəhər olsa da, mədəni və təbii sərvətləri ilə açıq səma altında muzeyə bənzəyir. Yerləşdiyi yerə görə tarix boyu bir çox sivilizasiyaları qucaqlamış və keçmişdən günümüzə tarixin izlərini görə biləcəyiniz əhəmiyyətli turizm şəhərlərindən biridir.

Möhtəşəm təbiəti və dənizinin mədəni və arxeoloji dəyərlərlə harmoniya təşkil etdiyi Aydın, Ege Bölgəsində mütləq görülməli olan unikal turizm şəhəridir.

footer
Top